Uživatelské programy I pro kombinovanou formu studia

Požadavky

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba nakreslit a odevzdat 2 výkresy podle těchto předloh - v archivu RAR je umístěna předloha půdorysu bytového domu (2 PDF ve formátu A3 - jeden obsahuje kóty, druhý zařizovací předměty) a bloky obsahující např. dveře, okna, zařizovací předměty, atd. Výsledný výkres bude kromě půdorysu obsahovat i 2x zvětšený detail schodiště.
Dále v archivu naleznete výkres DWG obsahující vynesené podrobné body měřené situace (každý pracuje s výkresem podle svého "n"), náčrt, soubor LIN s typy čar, PDF se seznamem použitých hladin, PDF s inženýrskými sítěmi, parametry rozpisky. Stručný postup: 1. podle náčrtu vykreslit situaci, 2. doplnit značky, 3. vykreslit sdělovací spojové vedení podle zadaných kót, 4. vykreslit ostatní sítě podle připojeného rastru, 5. souřadnicové křížky+popis, 6. v rozvržení doplnit rozpisku a přichystat výkres k tisku v 1:500, 7. tisk do PDF.
Heslo pro otevření archivu bude sděleno na cvičení. Ke kontrole zašlete 2 soubory DWG (půdorys, situace) a PDF (situace).
Výkresy lze odevzdat max. do 6 týdnů od proběhlého cvičení. Konkrétní datum odevzdání (nejzazší termín) pro dané cvičení je uvedeno v Termínech. Doporučuji nechat si na případné opravy výkresu dostatečnou časovou rezervu.

Software

Software AutoCAD si lze pro studijní účely stáhnout na stránkách výrobce zde. Nejprve je potřeba se zaregistrovat, tím záskáte licenční číslo, které vám umožní program používat 36 měsíců (místo trial verze na 30 dní). Stránky jsou bohužel v angličtině - stručný postup: krok 1: na https://students.autodesk.com/?nd=register se ve 3 krocích zaregistrujete - 1. krok, 2. krok, 3. krok: do prohlížeče zadat adresu, která vám byla zaslána na vámi zadaný email; krok 4: přechod na stránku "centra stahování"; krok 5: výběr verze AutoCADu, jazyka a operačního systému; krok 6: instalace stahovacího programu (bohužel povinná); krok 7: stažení programu by mělo začít automaticky, příp. klikněte na šipku ve žlutém kolečku. Instalační soubor programu má velikost cca 1277 MB (při rychlosti 350 kb/s se stahuje asi 1h) a automaticky se stahuje na systémový disk.

Pro otevření archivu RAR si stáhněte např. program WinRAR.

Navigace

 • Domů
 • Termíny
 • Geodézie
 • Terénní cvičení
 • Zápisníky
 • Příklady
 • Technické kreslení
 • Uživatelské programy I
 • Zápisníky

 • Obálka
 • Vodorovné směry
 • Nivelace
 • Tachymetrie (nitková)
 • Polygonový pořad
 • Odkazy

 • VŠB-TU Ostrava
 • IGDM
 • ČUZK
 • 2010 © Michalusová