Příklady

Pro procvičení a připomenutí postupu výpočtu jednodnoduchých souřadnicových úloh jsou pod tímto textem uvedeny odkazy na vypočtené příklady s postupem výpočtu. Vedle odkazů jsou k dispozici obrázky se situací z příkladu.
Jednotlivé příklady jsou ve formátu PDF.

Směrník|obrázek

Rajon|obrázek – vyžaduje znalost výpočtu směrníku

Ortogonální metoda|obrázek – vyžaduje znalost výpočtu směrníku a rajonu (stejně jako všechny následující úlohy)

Protínání vpřed z úhlů|obrázek

Protínání vpřed z délek|obrázek

Polygonový pořad uzavřený|obrázek

Polygonový pořad oboustranně orientovaný a oboustranně připojený|obrázek

Vytyčení prostého kružnicového oblouku

Navigace

 • Domů
 • Termíny
 • Geodézie
 • Terénní cvičení
 • Zápisníky
 • Příklady
 • Technické kreslení
 • Uživatelské programy I
 • Zápisníky

 • Obálka
 • Vodorovné směry
 • Nivelace
 • Tachymetrie (nitková)
 • Polygonový pořad
 • Odkazy

 • VŠB-TU Ostrava
 • IGDM
 • ČUZK
 • 2010 © Michalusová