Stránky jsou zaměřeny na podporu prezenční formy výuky geodézie pro studenty oborů HGF a FAST a kombinované formy výuky technického a geodetického kreslení.

Novinky na stránkách

21.9.2012
– zápočtový výkres pro Technické/Geodetické kreslení
– termíny odevzdání zápočtového výkresu z Technického/Geodetického kreslení

2.5.2012
požadavky na vypracování úlohy "Polohopis" pro obor ENV zde (v zipu 2 soubory)

16.4.2012
zápočtové výkresy pro Uživatelské programy
termíny odevzdání zápočtových výkresů z Uživatelských programů

6.4.2012
ukázka vytyčovacího výkresu pro obor STI

2.4.2012
ukázka polohopisné mapy pro obor STI

7.10.2011
zápočtový výkres pro Technické/Geodetické kreslení
termíny odevzdání zápočtového výkresu z Technického/Geodetického kreslení

27.4.2011
ukázka vytyčovacích výkresů pro obory STI a AST

11.4.2011
stručný návod k protokolu "Mapování" pro obory STI a AST

3.1.2011
ukázka zápočtové písemky pro obor GIS

2.12.2010
ukázka tachymetrického plánu pro obor GIS

24.11.2010
ukázka polohopisné mapy pro obor GIS

22.9.2010
zápočtový výkres pro Technické/Geodetické kreslení
termíny odevzdání zápočtového výkresu z Technického/Geodetického kreslení

20.9.2010
– vypočtené příklady z geodézie

Navigace

 • Domů
 • Termíny
 • Geodézie
 • Terénní cvičení
 • Zápisníky
 • Příklady
 • Technické kreslení
 • Uživatelské programy I
 • Zápisníky

 • Obálka
 • Vodorovné směry
 • Nivelace
 • Tachymetrie (nitková)
 • Polygonový pořad
 • Odkazy

 • VŠB-TU Ostrava
 • IGDM
 • ČUZK
 • 2010 © Michalusová